DORADCA firma BHP i PPOZ Maciej Ignaszak 62300 Września

Bezpieczne stanowisko pracy.

bhp, ppoż, szkolenia, nadzór, doradca, Września

OFERTA DLA FIRM

OFERTA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA FIRM.

Szkolenia pracowników oraz pracodawców:
- szkolenie bhp i ppoż.


Nadzór nad firmą w zakresie BHP w tym:
- stwierdzenie zagrożeń na stanowisku pracy, propozycje ich usunięcia
- kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP
- wnioski w sprawie wymagań dotyczących pomieszczeń pracy
- prowadzenie dokumentacji związanej z BHP
- kompleksowe doradztwo

Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Ochrona przeciwpożarowa.


Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.


Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.


Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.